WORLD CUP BRATISLAVA / 25.9.2021 / TIMETABLE
PIATOK/FRIDAY 24.9.2021
18.00 – 21.00 Registrácia párov Registration couples in the sports hall
SOBOTA/SATURDAY 25.09.2021
OTVORENIE HALY 07:00 HALL OPENS 07:00
10.00 – 11.00 Registrácia párov Registration couples
10.00 – 11.45 Tréningy v hale Trainings in the hall
11.45 – 12.00 Priprava na otvorenie Last preparations
KVALIFIKÁCIA 12:00 QUALIFICATION  12:00
12.00 – 12.15 Otvorenie Opening Couples On stage Rounds Seeded Qualification
12.15 – 12.30 Prvé kolo – Children 1st qualficiation Children 15 2 8 0 8
12.30 – 13.00 Prvé kolo – Juveniles 1st qualification Juveniles 33 3 10 4 12
13.00 – 13.30 Prvé kolo – Juniors 1st qualificiation Juniors 32 3 11 0 8
13.30 – 13.45 Prvé kolo – CDS 1st qualficiation CDS 9 2 5 0 4
13.45 – 14.00 Prestávka Break 0
14.00 – 14.10 Opravné kolo – Children Hope round Children 7 2 4 4
14.10 – 14.30 Opravné kolo – Juveniles Hope round Juveniles 21 3 7 12 / 8 + 4
14.30 – 15.00 Opravné kolo – Juniors Hope round Juniors 24 3 8 7
15.00 – 15.10 Opravné kolo – CDS Hope round CDS 5 2 3 3
15.10 – 15.45 Štvrťfinále – Juveniles Quarter-final Juveniles 24 2 12 12
15.45 – 17.15 Prestávka Break 0
VEČERNÝ PROGRAM – FINÁLE FINAL 17:30
17.30 – 17.45 Otvorenie súťaže Opening
Opening show
Predstavenie krajín a rozhodcov Presentation of nations and Judges
17.45 – 18.00 Semifinále – Children 1/2 final Children 12 2 6 7
18.00 – 18.15 Semifinále – Juveniles 1/2 final Juveniles 12 2 6 7
18.15 – 18.40 Semifinále – Juniors 1/2  Final Juniors 15 2 8 7
18.40 – 19.00 Finále – Children Final Children-winning ceremony 7 1 7
19.00 – 19.15 Prestávka  Break 
19.15 – 19.40 Finále – Juveniles Final Juveniles-winning ceremony 7 1 7
19.40 – 20.00 Finále – Juniors Final Juniors-winning ceremony 7 1 7
20.00 – 20.20 Finále – CDS Final CDS – winning ceremony 7 1 7
20.30 KONIEC SÚŤAŽE END