8.6.2019 sa v Prahe konali Majstrovstvá Českej republiky „Black Cup 2019“. Deti z klubu RRC Hydrorock súťažili v kategóriách: páry deti, malá dievčenská formácia deti a malá dievčenská formácia senior. Z našich detí získali dievčatá zo seniorskej formácie „Hydrorock Ladies“ 3. miesto, detská formácia skončila na 7. mieste. Páry skončili na 13. mieste – Adelka a Maťo a 15. mieste – Laura a Lukáš.