Registrácia

Piatok (24.3.2017) 17.00 – 22.00 / Športová hala Elfo Club, Družstevná 396 Malinovo, Slovakia

Sobota (25.3.2017) 09.00 – 10.00 / Športová hala Elfo Club, Družstevná 396 Malinovo, Slovakia

Kategória B a A

Prosím o nahlásenie akrobacie (finálové zostavy) na adresu:       petra.hroma@gmail.com (do 24.3.2017)

Parkovanie

K dispozícii je parkovanie priamo v areály športovej haly pre osobné autá aj pre autobusy. Parkovanie bude usmerňovať služba.

Šatne

Pre súťažiacich je k dispozícii dostatočný počet priestorov. Prosím o rešpektovanie rozdelenia pridelených priestorov. Po prezentácii Vás organizátor uvedie do Vašich pridelených priestorov.

Súťažiaci ubytovaní priamo v športovej hale môžu využívať izby ako šatňu.

Strava / Občerstvenie

  1. V športovej hale je reštaurácia, ktorá Vám ponúka 3 menu v hodnote 4,50 E.
  2. K dispozícii je bufet s občerstvením a osobitná ponuka kávy

Žive vysielanie : https://www.facebook.com/pg/RRC-Hydrorock-Bratislava-585601651575626/videos/?ref=page_internal

 

IMPORTANT INFO (www.hydrorock.sk)

Registration

Friday (24.3.2017) 17.00 – 22.00 / Sport hall Elfo Club, Družstevná 396 Malinovo, Slovakia

Saturday (25.3.2017) 09.00 – 10.00 / Sport hall Elfo Club, Družstevná 396 Malinovo, Slovakia

Category B and A

Please advise the acrobatics (finals) on email adress:     petra.hroma@gmail.com (till 24.3.2017)

Parking

Parking is free in the area of the ELFO CLUB in Malinovo, just around the sport hall. There will be parking service to manage the cars and busses all day long.

Dressing rooms

There is enough space for all competitors. Please respect the allocation of competitors in the dressing rooms of the organizer. After registration You will be accopanied to Your dressing room.

Competitors, accommodated in the hotel of the sport hall, can use their rooms as dressing room.

Catering

  1. On the spot, there is an restaurant offering 3 different menu for 4,50€.
  2. There is also a snack bar and small coffee shop

OTHER

Please, be so fair and respect all instruction of the organiser in ordrer to secure the best course possible.

ALL THE BEST AND HAVE FUN!

Live Stream : https://www.facebook.com/pg/RRC-Hydrorock-Bratislava-585601651575626/videos/?ref=page_internal

 

WICHTIGE INFORMATIONEN (www.hydrorock.sk)

Registration

Freitag (24.3.2017) 17.00 – 22.00 / Sporthalle Elfo Club, Družstevná 396 Malinovo, Slovakia

Samstag (25.3.2017) 09.00 – 10.00 / Sporthalle Elfo Club, Družstevná 396 Malinovo, Slovakia

Category B and A

Bitte melden Sie die Akrobationen (Finals) auf der Emailadresse an:       petra.hroma@gmail.com (till 24.3.2017)

Das Parken

Parking ist frei im ganzen Areal der SPorthalle ELFO CLUB in Malinovo. Das Parkingservice wird alle Busse und Fahrzeuge im Areal managieren.

Ablegeräume

Da stehen genug Ablegeräume fuer die Sportler zur Verfuegung. BItte, respektieren Sie die Verteilung von den Ablegeräumen von dem Organisator. Nach der Registration werdet Ihr zum Ihrem Ablegeraum begleitet.

Die Sportler, die im hotel von ELFO CLUB untergebracht sind, koennen Ihre Zimmer als Ablegeraum benutzen.

Catering

  1. Im ELFO CLUB gibt es ein Restaurant, das 3 verschiedene Menus fuer 4,50€ anbietet.
  2. Da gibt es auch ein  Snackbar und kleines Coffee shop

Verschiedenes

Bitte, seit Ihr so Fair und respectiert alle Instructionen von dem Organisator um einen reibungsloser Ablauf des Wettbewerbes zu sichern.

VIEL ERFOG UND SPASS

Live Stream : https://www.facebook.com/pg/RRC-Hydrorock-Bratislava-585601651575626/videos/?ref=page_internal