Vyúčtovania sú k dispozícii k nahliadnutiu v sídle klubu. V prípade záujmu nás kontaktujte cez email v sekcii Kontakt.