Vystúpenie na konferencii Štátneho pedagogického ústavu

Deti z Hydrorocku su nielen dobré v športe, ale aj šikovné v škole. Dokázali to na vystúpení 6.mája 2019 na konferencii ŠPÚ na podporu vyučovania cudzích jazykov. Konferencie, ktorú usporiadal Štátny pedagogický ústav s podporou MŠVVaŠ SR, Veľvyslanectva spolkovej republiky Nemecko a Veľvyslanectva Francúzskej republiky na Slovensku sa zúčastnilo viac ako 180 učiteľov. Po vystúpení ministerky školstva Martiny Lubyovej, veľvyslancov Nemecka, Francúzska a Írska, zástupcov VW Slovakia, Orange Slovakia a mnohých odborníkov z oblasti jazykového vzdelávania vystúpili aj deti zo športového klubu akrobatického rock and rollu RRC Hydrorock Bratislava. V cudzích jazykoch, ktoré sa v škole učia porozprávali prečo sa učia cudzie jazyky a na čo sa im v živote zídu. Následne vystúpili so svojimi zostavami a zožali zaslúžený potlesk nielen za svoj športový výkon, ale aj za perfektné odpovede.

 

Článok na stránke Štátneho pedagogického ústavu